• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  applicable surface
  developable
  mặt trải được lớp n
  developable of class n
  mặt trải được lưỡng tiếp
  bitangent developable
  đặc tuyến của một mặt trải được
  characteristic of a developable
  developable surface

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X