• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  rail joint

  Giải thích VN: Một điểm nối cứng giữa các phần của một đường [[ray. ]]

  Giải thích EN: A rigid connection between sections of railroad track.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X