• Thông dụng

  Partial rainbow, primary rainbow, it will shine, white rainbow, it will rain.
  Sprout.
  Mọc mống
  To sprout.
  (thông tục) Person, head.
  Bị bắt không sót một mống nào
  To be captured without a single person escaping.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X