• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  stub tenon

  Giải thích VN: Cái mộng để khớp vào một lỗ mộng [[mấu. ]]

  Giải thích EN: A tenon placed in a stub mortice.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X