• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  millimeter (mm)

  Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  millimetre

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  millimeter
  các sóng milimet
  MilliMeter Waves (MMW)
  manhetron sóng milimet
  millimeter-wave magnetron
  milimet (bằng 10-3 m)
  millimetre, millimeter
  nguồn sóng milimet
  millimeter-wave source
  sóng milimet
  millimeter wave
  sự khuếch đại sóng milimet
  millimeter-wave amplifier
  đèn sóng milimet
  millimeter-wave tube

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X