• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compress data
  data compression
  nén dữ liệu không tổn hao thích ứng
  Adaptive Lossless Data Compression (IBM) (ADLC)
  Nén dữ liệu thích ứng ([[]] Hayes [[]])
  Adaptive Data Compression (protocol) (Hayes) (ADC)
  phương tiện nén dữ liệu
  Data Compression Facility (DCF)
  sự nén dữ liệu bị mất
  lossy data compression
  sự nén dữ liệu không mất
  lossless data compression
  Data Compression (modem) (DC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X