• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  backwater
  ảnh hưởng nước vật
  backwater effect
  hàm nước vật
  backwater function
  khu nước vật
  backwater area
  mặt cắt nước vật
  backwater profile
  vùng nước vật
  backwater zone
  damming-up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X