• Thông dụng

  Danh từ.

  Meal
  sửa soạn một bữa cơm khách
  to prepare a meal for guests
  ăn mỗi ngày ba bữa
  to have three meals a day
  đang dở bữa thì khách đến
  they were at their meal when a visitor came

  Khẩu ngữ

  (chỉ khoảng thời gian phải chịu đựng việc gì)
  một bữa ăn đòn
  a beating
  phải một bữa sợ
  it was a real fright
  Day
  chơi dăm bữa nửa tháng
  to spend from five days to a fornight as a guest
  bữa đực bữa cái buổi đực buổi cái
  day on day off, intermittently
  được bữa nào xào bữa ấy
  to spend all one earns

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X