• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  naphthalenic
  naphthenic
  chất làm khô axit naphtenic
  naphthenic acid drier
  dầu hấp thụ naphtenic
  naphthenic absorbent oil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X