• Thông dụng

  Blind alley, cul-de-sac.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blind alley
  blind pass
  cul-de-sac

  Giải thích VN: Một ngõ một đầu của không đi được: gọi đầu [[chết. ]]

  Giải thích EN: A street that is closed at one end; a dead-end street.

  dead end
  dead-end road
  dead-end street
  impasse
  lane without issue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X