• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flagman

  Giải thích VN: Người cầm hoặc sử dụng cờ hướng dẫn luồng giao thông tại khu công [[trường. ]]

  Giải thích EN: Any person who holds or uses a flag, as in directing traffic at a construction site.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X