• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chandler
  người cung ứng (trang cụ) tàu biển
  ship chandler (ship-chandler)
  furnisher
  purveyor
  ship chandler
  người cung ứng (trang cụ) tàu biển
  ship chandler (ship-chandler)
  supplier
  tín dụng của người cung ứng
  supplier credit
  tín dụng người cung ứng
  supplier credit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X