• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  end user
  giao diện người dùng đầu cuối
  End - User Interface (EUI)
  điểm kết cuối của người dùng đầu cuối
  End User Point Of Termination (EUPOT)
  End User (EU)
  terminal user

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X