• Thông dụng

  Strict, stringent, rigorous.
  Kỷ luật ngặt
  A strict discipline.
  Bảo vệ rất ngặt
  To be guarded by stringent precaution.
  Lệnh trên rất ngặt
  The oeder from above are very strict.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X