• Thông dụng

  Swaggering.
  Đi nghênh ngang ngoài phố
  To be swaggering about in the streets.
  Lying about in the way, blocking the way.
  Đừng đi xe đạp ngang nghênh ngang giữa đường
  Never ride your bicycles several abreast and block the way (traffic).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X