• Thông dụng

  Amateur.
  Một đoàn múa nghiệp
  An amateur folk dance and song ensemble.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  amateur
  dịch vụ nghiệp
  amateur service
  liên đoàn tuyến nghiệp quốc tế
  International Amateur Radio Union (IARU)
  nhà nghiệp tuyến
  radio amateur
  vệ tinh nghiệp
  amateur satellite-AMSAT
  đài nghiệp
  amateur station
  đài phục vụ giới nghiệp
  station in the amateur service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X