• Thông dụng

  A doubtful question.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  query
  nghi vấn bột phát
  ad hoc query
  nghi vấn hành động
  action query

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  query
  question

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X