• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  base group
  basic group
  nhóm bản dưới
  lower basic group
  fundamental group

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X