• Thông dụng

  Nonsensical.
  Nói nhăng
  To talk nonsense.
  Chạy nhăng
  To loiter about.
  Lười học chỉ chạy nhăng
  To be lazy and loiter about.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X