• Thông dụng

  Brazen, brazen-faceed.
  Mặt nhẵn cấc không biết thẹn
  To be brazen and lost to the sense of shame.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X