• Thông dụng

  Tính từ.

  To be disgraced; dishonoured.
  thà chết còn hơn chịu nhục
  death before dishonour

  Danh từ.

  Oflesh.
  cốt nhục
  bone and flesh.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X