• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  multiple beam
  ăng ten nhiều chùm
  multiple-beam antenna
  giao thoa nhiều chùm tia
  multiple-beam interference
  hệ thống nhiều chùm tia
  multiple beam system
  sự giao thoa nhiều chùm
  multiple-beam interference

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X