• Thông dụng

  Danh từ

  Cluster, bunch
  chùm nho
  a bunch of grapes
  chùm chìa khoá
  a bunch of keys
  Pencil
  chùm đường thẳng
  a pencil of straight lines
  Raceme
  hoa mọc thành chùm
  the flowers grow in raceme

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  fonticulusmastoideus

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  battery
  bumping
  bunch
  chùm ống
  tube bunch
  chùm ống
  tube bunch (bundle)
  phân tích biểu đồ chùm
  bunch map analysis
  đồ thị thành chùm
  bunch graph
  bundle
  chùm conic
  bundle of conics
  chùm hệ số
  bundle of coefficients
  chùm hội tụ
  convergent bundle
  chùm mặt cầu
  bundle of spheres
  chùm mặt cầu
  sphere bundle
  chùm mặt phẳng
  bundle of planes
  chùm ống
  tube bunch (bundle)
  chùm ống
  tube bundle
  chùm ống (của bình ngưng ống vỏ)
  shell-and-tube bundle
  chùm ống vỏ (của bình ngưng ống vỏ)
  shell-and-tube bundle
  chùm phân kỳ
  divergent bundle
  chùm quadric
  bundle of quadrics
  chùm tensơ
  rensor bundle
  chùm tensơ
  tensor bundle
  chùm tiếp tuyến
  tangent bundle
  chùm đơn
  simple bundle
  chùm đường ray
  bundle of rails
  chùm đường thẳng
  bundle of lines (rays)
  chùm đường tròn
  bundle of circles
  chùm đứt gãy
  fault bundle
  dây chùm
  bundle conductor
  tâm của một chùm
  center of a bundle
  fascicle
  group
  chùm tia mạch dịch vụ
  service circuit group
  chùm tia phát đi
  outgoing group
  chùm tia đường cực
  route group
  thuyết chùm
  group theory
  sự bơm chùm
  group bailing
  sự rót chùm
  group casting
  sự rót chùm
  group teeming
  sự đúc chùm
  group casting
  sự đúc chùm
  group teeming
  vật đúc chùm
  group casting
  vật đúc chùm
  group teeming
  light beam
  đầu đọc dùng chùm sáng
  light beam pickup
  điện kế chùm ánh sáng
  light-beam galvanometer
  điện kế dùng chùm sáng
  light beam galvanometer
  light ray
  pencil, bundle
  stack
  truss

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  jar
  bunch
  chùm nho
  bunch of grapes
  cluster
  racemation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X