• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  evaporating temperature
  evaporation temperature
  nhiệt độ bay hơi trung bình
  average evaporation temperature
  saturation temperature
  vaporizing temperature
  volatilization temperature

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  vaporizing temperature
  volatilization temperature

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X