• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  katathermometer

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cryometer

  Giải thích VN: Nhiệt kế dung để đo nhiệt độ [[thấp. ]]

  Giải thích EN: A thermometer used specifically for the measurement of low temperatures.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X