• Thông dụng

  Broad flat drying basket.
  Phơi thóc vào nong
  To put out rice to dry on broad flat drying baskets.
  Stretch.
  Nong đôi giày chật
  To stretch a tight pair of shoes.
  Insert.
  Khung nong kính
  A frame inserted with glass.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X