• Thông dụng

  Law, state law.
  Phải coi kế hoạch nhà nước như một pháp lệnh
  State plans must be regarded as state laws.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  ordinance
  pháp lệnh xây dựng
  building ordinance

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  act
  regulation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X