• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gausian distribution
  gaussian distribution
  normal distribution
  phân bố chuẩn nhiều biến
  multivariate normal distribution
  phân bố chuẩn nhiều chiều
  multivariate normal distribution
  standard normal distribution
  z-distribution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X