• Thông dụng

  Động từ. to separate, to divide.
  sự phân ly
  separation, division.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decompose
  disconnect
  disintegrate
  dissipating
  dissociate
  dissociation
  năng lượng phân ly
  dissociation energy
  nhiệt phân ly
  heat of dissociation
  phân ly ion
  electrolytic dissociation
  sự phân ly do nhiệt
  thermal dissociation
  sự phân ly điện phân
  electrolytic dissociation
  divergent
  reparatory
  segregate
  separate
  sunder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X