• Thông dụng

  Share out, distribute.
  Phân phát kẹo bánh cho trẻ em
  To share out sweets and cakes to the children.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  dispense

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dealing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X