• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  recursion
  phép đệ quy cấu trúc
  structural recursion
  phép đệ quy kép
  double recursion
  phép đệ quy nguyên thủy
  primitive recursion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X