• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  disjunction
  phép tuyển bao hàm
  inclusive disjunction
  phép tuyển không loại
  inclusive disjunction
  phép tuyển loại
  exclusive disjunction
  phép tuyển loại trừ
  exclusive disjunction
  disjunction
  phép tuyển bao hàm
  inclusive disjunction
  phép tuyển không loại
  inclusive disjunction
  phép tuyển loại
  exclusive disjunction
  phép tuyển loại trừ
  exclusive disjunction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X