• Thông dụng

  Criticize, review.
  Phê phán một học thuyết
  To criticize a theory.
  Phê phán một cuốn sách
  To review a book.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  censure
  criticize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X