• Thông dụng

  Blow, send out, let out, puff out.
  Bánh xe phì hơi
  A car tyre sent out air, a car tyre got a puncture.
  Phì phì láy ý liên tiếp
  Puff, puff.
  Phun nước phì phì
  To blow out water with puff after puff.
  Put on mush flesh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X