• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  differential cost
  marginal cost
  giá phí tổn biên tế
  marginal cost of price
  giá phí tổn biên tế
  marginal cost price
  phí tổn (biên tế) tăng dần
  increasing (marginal) cost
  phí tổn biên tế giảm dần
  decreasing marginal cost
  phí tổn biên tế giảm dần
  diminishing marginal cost
  phí tổn biên tế hội
  social marginal cost
  phí tổn biên tế độc quyền
  monopoly marginal cost
  marginal cost of acquisition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X