• Vật lý

  motion equation

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  equation of motion
  phương trình chuyển động của Euler
  Euler's equation of motion
  phương trình chuyển động Hamilton
  Hamilton's equation of motion
  phương trình chuyển động Lagrange
  Lagrange's equation of motion
  phương trình chuyển động Schlueter
  Schlueter equation of motion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X