• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  blending stock

  Giải thích VN: Một vật liệu sử dụng để trộn các sản phẩm dầu [[mỏ. ]]

  Giải thích EN: Any material used to compound petroleum products.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X