• Thông dụng

  (từ cũ) Customs and morals
  (địa lý) Weather.
  Đá bị gió nước phong hóa
  Rocks weathered by wind and water
  Vùng đá phong hóa ít
  Zone of fractured rock

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decompose
  decomposition
  erode
  weather
  chống được phong hóa
  weather-proof
  sự bị phong hóa
  exposure to weather
  fire-prevention

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  lock up capital

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X