• Thông dụng

  In excess of the time limit, overdue.
  Mượn sách quá hạn chưa trả
  To keep a borrowed book in excess of the time limit; to keep a book overdue.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  obsolete
  out of date
  overdue

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  back
  exceed the time limit (to...)
  out of date
  overdue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X