• Thông dụng

  Tính từ

  Connected and clear; logical and clear
  Câu chuyện kể rành mạch
  a story told in a clear and connected way Honest
  rành mạch về tiền nong
  to be honest about money matters

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  apparent
  specific

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X