• Thông dụng

  Danh từ
  fence; hedge; palsade

  Động từ

  To enclose; to shut in; to hedge
  miếng đất của rào bằng dây kẽm gai
  His land is fenced with barbed wire

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  barrier
  enclose
  fencing
  hedge
  creep
  creeping

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X