• Thông dụng

  Crumble, fall off.
  Hoa cánh
  The flower's petals fell off.
  Nói bọt mép
  To waste one's breath.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X