• Thông dụng

  Lose resiliency, becomeloose,be worn out.
  Thừng buộc đã rão
  This cord has lost its resiliency.
  Xích này đã rão
  This bicycle chain is worn out.
  Mệt rão cả người
  To be worn out, to tired out.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X