• Thông dụng

  Danh từ, động từ
  chain

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chain
  băng chuyền xích để chảy vòng
  heart shackle chain
  băng chuyền xích để xẻ thịt
  dressing chain
  băng nâng kiểu xích
  chain elevator
  băng tải xích
  moving chain conveyor
  thiết bị bài khí kiểu xích xoắn
  spiral-chain exhauster
  xích băng chuyền
  travelling chain
  xích chuyền chai lọ
  bottle holder chain
  xích chuyền tải
  shackle chain
  xích làm nguội
  cold chain
  xích nướng bánh
  panning chain
  xích thuộc gia súc
  neck chain
  điều khoản neo dây xích
  anchor-and-chain clause

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X