• Thông dụng

  Động từ

  To pull out; to draw out; to get out
  rút tiền ngân hàng ra
  to draw out money from the bank
  To go down; to ebb
  nước lụt đã rút
  the flood has gone down
  To shrink in the wash

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  contractive
  drain
  draw
  exhaust
  extract
  lift out
  withdraw
  withdrawal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X