• Thông dụng

  Piece (of cloth, paper).
  Cắt một rẻo vải
  To cut off a piece of cloth.
  Cut the edge of (cloth, paper).
  Skirt.
  Rẻo theo bờ suối
  To skirt the edge of the stream.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X