• Thông dụng

  Be shady, be in the shade.
  Ngồi nghỉ chỗ rợp
  To take a rest in the shade.
  Overshadow.
  Cờ treo rợp phố
  The streets were overshadowed by [a sea of] flags.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X