• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Tyler screen

  Giải thích VN: Một tiêu chuẩn cho số của các lỗ trên [[sàng. ]]

  Giải thích EN: A standard for the number of openings in screenlike media founded on the number of meshes per linear inch.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X