• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  inferior

  Giải thích VN: Sản phẩm hạng kém hay chất lượng tương đối [[thấp. ]]

  Giải thích EN: Of relatively low grade or quality.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X