• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  cold generation
  suất sản xuất lạnh
  cold generation rate
  tỷ suất sản xuất lạnh
  cold generation rate
  cold production
  sản xuất lạnh (nhờ hiệu ứng) nhiệt điện
  thermoelectric cold production
  sự sản xuất lạnh (nhờ hiệu ứng) nhiệt điện
  thermoelectrical cold production

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X